Convenis de Col·laboració

Afavorim el desenvolupament de l'activitat empresarial en espais de treball flexible

Una eina més per afavorir la deslocalització del treball i sumar en l’evolució de les noves formes de treballar.

Facilitem l’entrada dels projectes emprenedors desenvolupats pels Alumni Bold d’Elisava.