L’ordre al treball

L’ordre al treball

Hi ha estudis que indiquen que un espai de treball desorganitzat pot derivar en una ment desorganitzada, també li hem de sumar la sensació de caos constant que pot derivar en situacions d’estrès. Si tenim el nostre espai ordenat i organitzat ens ajudarà a optimitzar el temps i a la vegada ens farà donar una bona imatge, la qual cosa no està gens malament i ens ajuda a vendre’ns com a bon professional.

El desordre en el nostre espai de treball pot generar situacions d'estrès.

El desordre en el nostre espai de treball pot generar situacions d’estrès.

A continuació us presentem un mètode japonès que es basa en les 5 regles bàsiques per mantenir un espai ordenat, s’anomena ‘El mètode de les 5 S’ (Ja que les 5 paraules en japonès comencen per S).

  1. Classificar (Seiri): Es tracta d’organitzar-ho tot i separar el que serveix del que no i el que ens sigui d’utilitat classificar-ho.
  2. Ordenar (Seiton): Tot allò que no ens serveix, a les escombraries! A més ens hem d’establir unes normes d’ordre, ja que s’ha de mantenir un lloc per cada cosa i cada cosa al seu lloc.
  3. Netejar (Seiso): Senzill, hem de realitzar la neteja inicial i dels elements de cada lloc de treball (ordinador, monitor, cables, carpetes…) i després el seu posterior manteniment. Així doncs, l’objectiu és mantenir el lloc de treball net de pols, papers innecessaris, etc.
  4. Estandarditzar (Seiketsu): Mitjançant games i blocs d’ordre, es tracta de mantenir l’espai de treball ordenat sempre igual, d’aquesta manera ens serà més senzill trobar qualsevol cosa a nosaltres i a qualsevol altra persona. Una bona manera de mantenir l’ordre és arxivant i col·locant etiquetes que ens indiquin el contingut que hi ha a cada lloc.
  5. Disciplina (Shitsuke): Per últim hem de mantenir tot l’ordre que hem establert, mitjançant el ‘mètode de les 5S’ i fer-ho de manera habitual com a part de la nostra rutina diària.

Si apliquem aquest mètode d’ordre, aconseguirem més espai, més satisfacció amb l’espai amb el qual treballem, major compromís i responsabilitat a les nostres tasques i major coneixement del lloc de treball. Així doncs, mans a l’obra!

Un espai de treball ordenat dóna una imatge positiva de nosaltres.

Un espai de treball ordenat dóna una imatge positiva de nosaltres.

The post L’ordre al treball appeared first on Co-Jorba.