Aspectes Legals per Gestors de Coworkings

Aspectes Legals per Gestors de Coworkings

Novetat! Cowocat us proposa una formació per gestors d’espais coworking, amb la col·laboració de LECO, una assessoria legal especialitzada en espais coworking. Des de l’Associació apostem per una formació de qualitat que ajudi els nostres espais a gestionar millor el seu projecte. Per això, el proper 21 de novembre, de 17h a 20h, apunta’t al curs Aspectes Legals per Gestors de Coworkings, en el qual els associats de Cowocat tindreu un 10% de descompte en el preu del curs.
 
“¿Lloguer d’espais o prestació de serveis? No, CONTRACTE COWORKING.
 Quin tipus de contracte he de tenir? Quins acords o manifestacions ha de contenir sí o sí?
Quins altres documents m’ajudaran a mantenir una bona relació amb els meus coworkers? ELS ESTATUTS I EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ.
I la relació entre coworkers? ASPECTES LEGALS PER A PROJECTES COL·LABORATIUS.
 
En aquest curs coneixerem els principals DOCUMENTS LEGALS que ha de crear un espai coworking per assegurar la seva tranquil·litat i la de la seva comunitat. Començant per ordre cronològic, des que escollim el local fins que arriben els coworkers i tractant també ASPECTES ADMINISTRATIUS I FISCALS de la mà dels seus col·laboradors (G&S Assessors i Escalímetre Arquitectes).

Parlarem també de la LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES i de la LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I COMERÇ ELECTRÒNIC, entre altres aspectes que no són estrictament propis d’un espai coworking, però que necessitem conèixer per complir amb les nostres obligacions legals com a empreses.

A LECO sempre creiem que la part legal no pot desvincular-se del gestor de l’espai, perquè creixem i evolucionem amb el seu dia a dia i amb el dels seus coworkers. Per això, el curs serà impartit per una advocada i una gestora de coworking. Entre ambdues, aportaran conceptes teòrics i casos pràctics per conèixer tots els aspectes legals, administratius i fiscals relatius i vinculats a la gestió d’un espai”

DATA 21 de novembre. De 17h a 20h. Alpha Espai (Barcelona)

PREU 80€ (10% de descompte per a membres associats a COWOCAT)

ORGANITZA Cowocat LECO

Més informació i inscripcions a http://www.legalcoworking.com/cursos/barcelona

Aspectes Legals per Gestors de Coworkings

Aspectos Legales para Gestores de Coworkings

Novedad! Cowocat os propone una formación para gestores de espacios coworking, con la colaboración de LECO, asesoria legal especializada en espacios de coworking. Des de la Associació apostamos por una formación de calidad que ayude a nuestros espacios a gestionar mejor su proyecto. Por ello, el próximo 21 de noviembre, de 17h a 20h, apúntate al curso Aspectos Legales para Gestores de Coworkings, en el cual los asociados de Cowocat tendrán un 10% de descuento en el precio del curso.
 
¿Alquiler o prestación de servicios? 
 Que tipo de contrato he de tener. Que acuerdos deben incluirse.
Documentos que nos ayudan a mantener una buena relación con nuestros coworkers.
ASPECTOS LEGALES PARA  PROYECTOS COLABORATIVOS
 
En este curso conoceremos los principales DOCUMENTOS LEGALES que ha de crear un espacio coworking para asegurar su tranquilidad y la de su comunidad. Desde que escogemos el local hasta que llegan los coworkers y tratando los ASPECToS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES  de la mano de su colaboradores (G&S Assessors i Escalímetre Arquitectes).

Hablaremos también de la  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y de la LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO, entre otros aspectos que no son estrictamente de un espacio de coworking, pero que necesitamos conocer para cumplir con nuestras obligaciones legales como empresas.

Creemos que la parte legal no puede desvincularse del gestor del espacio, porque crecemos y evolucionamos con su día a día y con el de sus coworkers. Por ello, el curso serà impartido por una abogada y una gestora de coworking. Ambas, aportaran conceptos teóricos y casos prácticos para conocer todos los aspectos legales, administrativos y fiscales relativos y vinculados a la gestión de un espacio.

FECHA 21 de NOVIEMBRE. De 17h a 20h. Alpha Espai (Barcelona)

PRECIO 80€ (10% de descuento para miembros asociados de COWOCAT)

ORGANIZA Cowocat LECO

Mas información e inscripciones en http://www.legalcoworking.com/cursos/barcelona

Tags:

Aspectes Legals per Gestors de Coworkings

Aspectos Legales para Gestores de Coworkings

Novedad! Cowocat os propone una formación para gestores de espacios coworking, con la colaboración de LECO, asesoria legal especializada en espacios de coworking. Des de la Associació apostamos por una formación de calidad que ayude a nuestros espacios a gestionar mejor su proyecto. Por ello, el próximo 21 de noviembre, de 17h a 20h, apúntate al curso Aspectos Legales para Gestores de Coworkings, en el cual los asociados de Cowocat tendrán un 10% de descuento en el precio del curso.
 
¿Alquiler o prestación de servicios? 
 Que tipo de contrato he de tener. Que acuerdos deben incluirse.
Documentos que nos ayudan a mantener una buena relación con nuestros coworkers.
ASPECTOS LEGALES PARA  PROYECTOS COLABORATIVOS
 
En este curso conoceremos los principales DOCUMENTOS LEGALES que ha de crear un espacio coworking para asegurar su tranquilidad y la de su comunidad. Desde que escogemos el local hasta que llegan los coworkers y tratando los ASPECToS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES  de la mano de su colaboradores (G&S Assessors i Escalímetre Arquitectes).

Hablaremos también de la  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS y de la LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO, entre otros aspectos que no son estrictamente de un espacio de coworking, pero que necesitamos conocer para cumplir con nuestras obligaciones legales como empresas.

Creemos que la parte legal no puede desvincularse del gestor del espacio, porque crecemos y evolucionamos con su día a día y con el de sus coworkers. Por ello, el curso serà impartido por una abogada y una gestora de coworking. Ambas, aportaran conceptos teóricos y casos prácticos para conocer todos los aspectos legales, administrativos y fiscales relativos y vinculados a la gestión de un espacio.

FECHA 21 de NOVIEMBRE. De 17h a 20h. Alpha Espai (Barcelona)

PRECIO 80€ (10% de descuento para miembros asociados de COWOCAT)

ORGANIZA Cowocat LECO

Mas información e inscripciones en http://www.legalcoworking.com/cursos/barcelona