Què és COWOCAT RURAL?

Què és COWOCAT RURAL?

Xarxa d’espais i ecosistemes de coworking en entorns rural de Catalunya, on fer treball compartit amb bones característiques professionals però amb uns valors afegits especials de qualitat de vida, de reducció de cost econòmic i de serveis de qualitat propers, compatibles amb la millora personal i professional.

I tot això unit a la connectivitat amb el medi urbà de tota la xarxa d’espais del territori.

El projecte de cooperació COWOCAT_RURAL sorgeix de la necessitat de promoure l’emprenedoria mitjançant l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació – TIC

Amb aquesta iniciativa es vol potenciar la creació d’espais de coworking a les zones rurals, i fomentar els valors del coworking i del teletreball en els territoris dels 10 Grups d’Acció Local que participen al projecte.

El coworking o treball col·laboratiu és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors,compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que tenen les TIC com a base de la seva ocupació, i que volentreballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa.

Els objectius del projecte es centren en:

  • Identificar possibles professionals que puguin desenvolupar la tasca de dinamitzadors d’espais de coworking, i formar-los adequadament per exercitar aquesta funció
  • Identificar potencials coworkers, persones que pel seu perfil professional siguin susceptibles de ser usuaris d’espais de coworking
  • Fomentar els hàbits del teletreball i el coworking entre els emprenedors dels territoris rurals
  • Sensibilitzar els territoris en aquesta matèria, seguint iniciatives similars que ja s’han realitzat en altres països de la Unió Europea

COWOCAT_RURAL permetrà atraure i fixar capital humà qualificat a les zones rurals, amb la corresponent retenció de talent. Un factor clau pel desenvolupament d’aquests territoris.

http://bit.ly/1swSYUz

peu_web_cowocat